Presentatie afbeelding
Bestuur en ondersteuning naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente TytsjerksteradielGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
0.1 Best.58,358,653,8
0.2 Burgerz.40,429,633,4
0.3 Beh. ovg.13,813,825,7
0.4 Overh.267,5321,5377,1
0.5 Treas.-1,615,124,6
Belastingen (0.61-0.62-0.63-0.64-0.9)13,618,021,6
Overig (0.7-0.8-0.10-0.11)59,392,1189,5