Presentatie afbeelding
Economie naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente TytsjerksteradielGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
3.1 Eco. ontw.4,710,116,2
3.2 Fysieke bedrijfsinfra.1,643,741,4
3.3 Bedrijvenlok. en bedrijfsreg.10,34,36,5
3.4 Economische prom.3,98,511,1