Presentatie afbeelding
Onderwijs naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente AmsterdamGemeentegrootte 250 000 inwoners of meerNederland
4.1 Openbaar basisonderwijs9,93,65,8
4.2 Onderwijshuisvesting129,4107,071,3
4.3 Onderwijsbeleid en leerl.165,8177,876,5