Presentatie afbeelding
Onderwijs naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente UithoornGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
4.1 Openbaar basisonderwijs4,26,35,8
4.2 Onderwijshuisvesting105,654,371,3
4.3 Onderwijsbeleid en leerl.49,248,776,5