Presentatie afbeelding
Onderwijs naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente VeereGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
4.1 Openbaar basisonderwijs12,86,35,8
4.2 Onderwijshuisvesting38,054,371,3
4.3 Onderwijsbeleid en leerl.61,248,776,5