Presentatie afbeelding
Onderwijs naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente TytsjerksteradielGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
4.1 Openbaar basisonderwijs13,66,35,8
4.2 Onderwijshuisvesting72,154,371,3
4.3 Onderwijsbeleid en leerl.47,348,776,5