Presentatie afbeelding
Sport, cultuur en recreatie naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente TytsjerksteradielGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
5.1 Sport. en act.6,414,420,1
5.2 Sportacc.92,060,663,6
5.3 Cultpres.14,025,859,5
5.4 Musea (b)1,46,118,4
5.5 Cult. erf.1,44,95,4
5.6 Media (b)21,619,924,8
5.7 Openb. gr.73,983,483,5