Presentatie afbeelding
Veiligheid naar taakvelden € per inwoner 2020
1.1 Crisisbeh. en brandw.1.2 Openb. en veiligh.
Gemeente Cranendonck66,321,9
Gemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwoners63,322,8
Nederland70,141,7