Presentatie afbeelding
Veiligheid naar taakvelden € per inwoner 2020
1.1 Crisisbeh. en brandw.1.2 Openb. en veiligh.
Gemeente Amsterdam88,2144,3
Gemeentegrootte 250 000 inwoners of meer88,1112,9
Nederland70,141,7