Presentatie afbeelding
Veiligheid naar taakvelden € per inwoner 2020
1.1 Crisisbeh. en brandw.1.2 Openb. en veiligh.
Gemeente Bergen op Zoom71,819,1
Gemeentegrootte 50 000 tot 100 000 inwoners65,833,1
Nederland70,141,7