Presentatie afbeelding
Volksgezondheid en milieu naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente Aa en HunzeGemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwonersNederland
7.1 Volksgez.44,841,046,8
7.2 Riolr.59,280,678,1
7.3 Afval86,097,5105,7
7.4 Milieubeh.35,332,740,2
7.5 Begrfpl. en crem.10,59,18,2