Presentatie afbeelding
Baten per economische categorie € per inwoner 2020
2020
2.2.1 Belast. op prod.242,8
2.2.2 Belast. op huish.76,2
3.7 Leges126,6
4.3.1 Ink. overdr.1.627,1
4.4.1 Kap. overdr. 0,0
7.1 Mut. res.382,7
7.2 Mut. voorz.0,0
7.5 Ovg. verrek.5,1