Presentatie afbeelding
Per inwoner (€) 2019
Totaal uitkeringsjaar per inwoner
Eigen mid.-130
Ink. en part.110
Sam. en burg.23
Jeugd280
Maat. ond.382
Educatie93
Volksgez.7
Cult. en ont.178
Infr. en geb.342
Rio. en rei.-45
Openb. en vgh.97
Best. en alg. ond.117
Overig0