Presentatie afbeelding
Totaal uitkeringsjaar (x €1.000) Aa en Hunze 2019
Totaal uitkeringsjaar
Eigen mid.-3.307
Ink. en part.2.795
Sam. en burg.583
Jeugd7.117
Maat. ond.9.698
Educatie2.361
Volksgez.178
Cult. en ont.4.525
Infr. en geb.8.673
Rio. en rei.-1.144
Openb. en vgh.2.452
Best. en alg. ond.2.979
Overig-2