Presentatie afbeelding
Lasten € per inwoner
Lasten per inwoner
20103.281
20112.580
20122.375
20132.239
20142.493
20153.156
20162.800
20172.746
20182.790