Een ogenblik geduld a.u.b.

Contact

De website www.financiengemeenten.nl is een product van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is ontwikkeld door ABF Research. Voor (technische) vragen over (het gebruik van) de database is een algemene handleiding van 'Swing' opgenomen. Vervolgvragen kunt u richten aan ABF Research.

Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de volgende postbussen:

Financiële kengetallen en/of de baten/lasten van gemeenten (Iv3-data): postbusiv3@minbzk.nl

Gemeentefonds, lokale lasten en overige vragen: postbus.gf@minbzk.nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.